Bruk isen, men vær varsom

Det kan både fiskes og gå på skøyter på isen, men etter milde dager på Østlandet og nedbør flere steder i lavlandet, er det mye variasjon i is-tykkelsen og dårlig is langs land.


På varsom.no melder de flom- og jordskred, snøskred og is-varsling. De melder om gode is-forhold, men på grunn av de varierende værforholdene er det viktig at du sjekker din lokale is og er varsom.


I lavlandet på Østlandet og i Trøndelag har snøen smeltet på isen og det gir skøytemuligheter, men mange av vannene i lavlandet har for tynn is. Gå helst sammen med andre og ta med is-stav, is-pigger og kasteline så dere har muligheten til å redde hverandre hvis noen går gjennom isen.


Varsom.no regner isen som farbar i fjellet, i Finnmark og indre deler av Troms, men de aller største og dypeste vannene er ennå isfrie eller nylig islagt.

Husk at dype vann islegges senere enn grunne vann. Derfor må du forvente store forskjeller i is-tykkelse fra vann til vann og også på samme vann der dybden varierer.


Det våte været skal fortsette på Vestlandet og i Nordland, så der forventes det at lavlandsisen svekkes ytterligere.


Vis barna isen

Nylagt is fungerer som en magnet på barn. Ta derfor barna med til isen og vis dem hvor og hvorfor det er trygt eller utrygt før de velger å utforske isen på egenhånd.


Varsom.no anbefaler også å la barna kjenne på isen så de skjønner hvor fort de blir kalde, og å helle vann på isen så de får erfare hvor glatt det blir og hvor vanskelig det er å komme seg opp av et hull i isen uten hjelp.


Isvarsel fra varsom.no. Gjelder til fredag 10.januar.

Østlandet

Langs kysten av ytre Oslofjord er det helt isfritt. Langs indre Oslofjord og i innlandet er mange vann farbare, men varm vind smelter isen på lavtliggende vann nær kysten. Dette gir skøytemuligheter, men også fare for at isen blir for tynn. Vann som ligger skjermet for vinden smelter vesentlig saktere.

I mildvær smelter isen mest der det strømmer vann under isen, eller der vinden forsterkes. En må derfor være ekstra forsiktig nær innløp og utløp og i trange sund, men isen er også ofte svekket ved nes som stikker ut i vannet.

De store innsjøene i lavlandet er isfrie, eller under islegging.

Det har vært mildt i høyden også, så snøen har smeltet på vindutsatte vann helt opp til 1000 moh. Isen er derimot lite svekket, med unntak av der vannet strømmer under isen. Snøen på isen er nå borte eller sunket sammen, så den isolerer ikke så mye lenger. Ved ny kulde vil vi få god is-vekst. I høyden er det meste allerede farbart, men noen av de største og dypeste vannene er ennå isfrie, eller nylig islagt. isen la seg på Gjende og Bygdin i jula, men blåste raskt bort igjen.

Neste uke fortsetter med mildvær i lavlandet, men over ca. 500 moh blir det kun kortvarige mildværsinnslag. Vi venter fortsatt svekking av vindutsatte vann i lavlandet, og små endringer på mer skjermete vann. Sjekk derfor istykkelsen nøye. For de som har iskunnskap og er godt utrustet med isstav og ispigger, er det gode skøytemuligheter. Gå flere sammen og ta med tau eller kasteline om du er det minste i tvil om bæreevnen. Over ca. 400 moh venter vi at isen vil styrke seg.

Rogaland-Agder

Isen i lavlandet har blåst bort, og resterende is er svekket opp til ca. 600 moh. Snøen har mange steder smeltet helt der den varme vinden har kommet til. I mildvær smelter isen mest der det strømmer vann under isen, eller der vinden forsterkes. En må derfor være ekstra forsiktig nær innløp og utløp og i trange sund, men isen er også ofte svekket ved nes som stikker ut i vannet.

Over ca. 800 moh regner vi isen som farbar på mange små vann. Men det er stor variasjon, så sjekk nøye selv. Alle vann er ikke islagt, og mange er påvirket av kraftverksreguleringer. Øst i regionen er isforholdene noe bedre. Over ca. 1000 moh har isen lagt seg på mange mellomstore grunne vann. De dypeste og største vannene er stort sett isfrie.

Det er stor variasjon i isdekningen da dype vann islegges senere enn grunne. Dette betyr også at du på samme vann kan ha farbar is på grunne deler av innsjøen, for så å gå gjennom når du kommer på et dypt parti.

I lavlandet fortsetter mildværet med mye nedbør, så det ventes ingen ny islegging. Over ca. 500 moh er det mer kuldegrader enn mildvær, så der venter vi at eksisterende is vil styrke seg, men snøfall forsinker isveksten.

Vestlandet

Isen i lavlandet har blåst bort, og resterende is er svekket opp til ca. 600 moh. Snøen har mange steder smeltet helt der den varme vinden har kommet til. I mildvær smelter isen mest der det strømmer vann under isen, eller der vinden forsterkes. En må derfor være ekstra forsiktig nær innløp og utløp og i trange sund, men isen er også ofte svekket ved nes som stikker ut i vannet.

Over ca. 700 moh regner vi isen som farbar på mange små vann. Men det er stor variasjon, så sjekk nøye selv. Alle vann er ikke islagt, og noen er påvirket av kraftverksreguleringer. Over ca. 900 moh har isen lagt seg på mange mellomstore grunne vann. De dypeste og største vannene er stort sett isfrie.

Det er stor variasjon i isdekningen da dype vann islegges senere enn grunne. Dette betyr også at du på samme vann kan ha farbar is på grunne deler av innsjøen, for så å gå gjennom når du kommer på et dypt parti.

I lavlandet fortsetter mildværet med mye nedbør, så det ventes ingen ny islegging. Over ca. 500 moh er det mer kuldegrader enn mildvær, så der venter vi at eksisterende is vil styrke seg, men snøfall forsinker isveksten.

Trøndelag- Møre og Romsdal

Vest i regionen har isen i lavlandet blåst bort, mens den er svekket under ca. 200 moh øst og nord i regionen. Snøen har mange steder smeltet helt der den varme vinden har kommet til, og det har gitt skøytemuligheter. I mildvær smelter isen mest der det strømmer vann under isen, eller der vinden forsterkes. En må derfor være ekstra forsiktig nær innløp og utløp og i trange sund, men isen er også ofte svekket ved nes som stikker ut i vannet. Nord i regionen har det også falt mye nedbør som regn i lavlandet, noe som øker strømmen under isen.


Over ca. 700 moh lengst vest, avtagende til ca. 200 moh i øst og nord, regner vi isen som farbar på mange små vann. Men det er stor variasjon, så sjekk nøye selv. Noen vann er påvirket av kraftverksreguleringer. Over ca. 700 moh er de fleste vann islagte, men Gjevilvatnet er under islegging.

Det er stor variasjon i isdekningen da dype vann islegges senere enn grunne. Dette betyr også at du på samme vann kan ha farbar is på grunne deler av innsjøen, for så å gå gjennom når du kommer på et dypt parti.

I lavlandet fortsetter mildværet under ca. 300-500 moh, så den lavestliggende isen vil svekkes, mest der vinden kommer til. For de som har iskunnskap og er godt utrustet med isstav og ispigger, er det likevel gode skøytemuligheter. Gå flere sammen og ta med tau eller kasteline om du er det minste i tvil om bæreevnen. I fjellet venter vi at isen vil styrke seg.


Nordland

Vi er inne i en mild og svært våt værtype. I regn og mildvær smelter isen mest der det strømmer vann under isen, eller der vinden forsterkes. En må derfor være ekstra forsiktig nær innløp og utløp og i trange sund, men isen er også ofte svekket ved nes som stikker ut i vannet.

I innlandet og i høyden er likevel isen såpass tykk at isen vil klare seg på de stille partiene av innsjøene.
Over ca. 600 moh har isen lagt seg på de fleste mellomstore vann, men noen av de dypeste og største er ennå isfrie, som Balvatnet. Husk også at isen på mange vann er påvirket av kraftverksreguleringer.

Det er stor variasjon i istykkelsen da dype vann islegges senere enn grunne. Dette betyr også at du på samme vann kan ha farbar is på grunne deler av innsjøen, for så å gå gjennom når du kommer på et dypt parti.

Etter kortvarig snøvær i helgen fortsetter den svært våte og milde værtypen i neste uke. Isen i lavlandet nær kysten kan bli ufarbar. Over ca. 400-500 moh blir det mye snø, og det kan bli plagsomt overvann. I fjellet venter vi ikke noen isvekst da snøen vil isolere.

Det har gått en stor isgang i Beiarelva, og slår det varslete været til kan det skje i flere vassdrag.


Troms

Forrige uke var det mildt med perioder med regn på kysten. I regn og mildvær smelter isen mest der det strømmer vann under isen, eller der vinden forsterkes. En må derfor være ekstra forsiktig nær innløp og utløp og i trange sund, men isen er også ofte svekket ved nes som stikker ut i vannet.

I innlandet og i høyden er likevel isen såpass tykk at isen vil klare seg på de stille partiene av innsjøene.
Over ca. 400 moh har isen lagt seg på de fleste mellomstore vann, men noen av de dypeste og største kan ennå være isfrie på de dypeste partiene, som Altevatn. Husk også at isen på mange vann er påvirket av kraftverksreguleringer.

Etter kortvarig snøvær i helgen fortsetter den milde værtypen i neste uke. Isen i lavlandet på kysten kan bli farlig svekket. I innlandet og i fjellet venter vi ingen særlige endringer i isforholdene.


Finnmark

Sist uke har det i perioder vært mildvær på kysten, men isen er ennå tykk på de fleste vann. Vi regner vi nå isen som farbar. Alle steder der vann strømmer under isen er det som alltid usikker is, slik som ved innløp, utløp og i trange sund, samt på elver. Det er mørkt, så satellittbilder tas ikke nå.

Etter kortvarig snøvær i helgen fortsetter den milde værtypen med noen få plussgrader på kysten. Vi venter likevel ingen vesentlig svekking av isen.

Rapala

Ispigger

259,-

Se i nettbutikk
Tilbake
Eksperttips
 
Topptur

Slik fungerer skredsøkeren

 
Topptur
Vit hva du skal se etter
 
Løpetur
Velg riktig løpesko
 
Tips til en morsom og billig ferie
 
Løpetur
Spensttrening for langdistanseløpere