Hvordan søke våpentillatelse?

Det er strenge regler for våpenhold i Norge. Hvis du ønsker å kjøpe eller har arvet våpen kan det være vanskelig å finne veien frem til våpentillatelse. Her er en beskrivelse for hvordan du går frem.


Steg 1

Hvem kan få tillatelse

For å få tillatelse til å ha våpen må du:


 • Dokumentere at du trenger skytevåpenet, for eksempel til jakt eller øvelsesskyting og konkurranseskyting
 • Ha god vandel
 • Du må være fylt 18 år for å ha rifle eller hagle. Du må være fylt 21 år for å ha pistol eller revolver.

 

Til søkere under 18 år

Du kan søke om våpentillatelse for rifle eller hagle hvis du er over 16 år. Da er det to måter du kan få godkjent søknaden på.

 • Du må være aktivt medlem i en forening knyttet til en godkjent skytterorganisasjon og foreningen må anbefale deg.
 • Du har bestått jegerprøven.

 

Til yrkesbefal og politi

For yrkesbefal og politi gjelder egne regler for å ha skytevåpen til øvelsesskyting.

 • Du må søke om tillatelse.
 • Du må ha god vandel.
 • Du må også dokumentere at du er yrkesbefal eller avdelingsbefal i forsvaret, ansatt i politiet med politimyndighet eller at du er student ved Politihøgskolen og har gjennomgått godkjent våpenopplæring i politietaten.

 

Steg 2

Få tak i søknadsskjemaet

Du kan ikke laste ned skjemaet på nett.

Du kan få søknadsskjemaet på nærmeste politistasjon eller hos en våpenforhandler. Du kan også be politiet om å sende skjemaet til deg i posten.

 

Steg 3

Fyll ut skjemaet og legg ved dokumentasjon

Fyll ut søknadsskjemaet nøye. Dokumentasjonen du må legge ved søknaden, kommer an på behovet ditt og hva du skal bruke våpenet ditt til.

 

Alle søkere må legge ved

 • Kopi av legitimasjon, som førerkort, pass eller bankkort med bilde

 

Når du trenger våpen til jakt

 • Legg ved dokumentasjon på at du er innført i Jegerregisteret. Det kan for eksempel være kopi av jegeravgiftskort eller utskrift fra Jegerregisteret.

 

Når du driver med øvelsesskyting og konkurranseskyting

 

Søker du for første gang? Og skal du ha pistol og revolver? Da må du i tillegg legge ved dokumentasjon på minst seks måneders aktivt medlemskap i en pistolklubb. Klubben må være med i et godkjent skytterforbund.

 

Når du driver med øvelse eller konkurranse med halvautomatiske våpen

 

Når du har arvet et våpen

 • Legg ved kopi av uskifteattest eller skifteattest.
 • Legg også ved fullmakter fra de som sier fra seg retten til å eie våpenet. Det kan være flere hvis det er flere som tar over boet til den som er død.
 • Bobestyreren eller den som har fått fullmakt fra arvingene, skriver under som selger i feltet «påtegning av selger» i søknadsskjemaet.

 

Steg 4

Send søknaden

Send søknad med vedlegg til politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse.

 Steg 5

Det varierer hvor lenge du må vente på svar på søknaden. Trykk Her så finner du oversikt over behandlingstiden i de ulike politidistriktene.

 

Steg 6

Du betaler gebyr for godkjenning

Du må betale et gebyr hvis politiet godkjenner søknaden. Fakturaen blir sendt til den folkeregistrerte adressen din.

 

Send inn dokumentasjon på godkjent våpenskap

Hvis du søker om våpentillatelse for første gang og søknaden din blir godkjent, må du dokumentere at du har FG-godkjent våpenskap. Dokumentasjon kan for eksempel være kopi av kvitteringen eller ordrebekreftelse fra kjøp av våpenskapet. Har du kjøpt ditt skap hos Safedirekte kan du logge inn her for din kvittering. Har du ikke kjøpt ditt våpenskap ennå, da finner du godkjente Franz Jäger Våpenskap her.

 

Steg 7

Når du får tillatelsen

Politiet får betalingen din. Deretter sender de deg den godkjente våpensøknaden. Nå kan du kjøpe våpen.

Den som selger deg våpenet, må skrive under på våpensøknaden. Søknaden har tre kopier:

 • Du som kjøper beholder den blå gjenparten. Den gjelder som et midlertidig våpenkort frem til du får våpenkort fra politiet.
 • Selgeren av våpenet beholder den gule gjenparten.
 • Den hvite gjenparten skal til politiet sammen med dokumentasjon for kjøpet.

 

Steg 8

Send gjenpart til politiet og få våpenkort

Send den hvite gjenparten i våpensøknaden til politiet. Politiet kan deretter skrive inn våpenet i våpenregisteret.

Deretter sender politiet deg et våpenkort.

Tilbake
Eksperttips
 
Telttur

Destinasjon Preikestolen

 
Telttur
Velg riktig telt
 
Løpetur
Bruk ull, selv om det ikke er kaldt
 
Potet kan erstatte kosttilskudd
 
Sykkeltur
En sti i hver havn