Topptur

Vit hva du skal se etter

Naturen byr på mange gleder, men også en del farer. For alle som ferdes i fjellet vinterstid, er snøskred en stadig trussel og det er to typer skred som er viktig å kunne noe om; løssnøskred og flakskred.


Man kan lære mye av erfarne fjellfolk. Uteguidens fjellmann, Oscar Almgren, vet hva du bør se etter og hvilke hensyn du må ta når du ferdes i vinterfjellet.


Løssnøskred

Når snøen på overflaten har dårlig friksjon mot underlaget kan den skli og gi løssnøskred. Løssnøskredet starter på et mindre punkt, men får en snøball-effekt og blir større og større. Løssnøskred har en tydelig pæreform og er det vanligste, men ikke det skumleste snøskredet. Løssnøskred kan likevel føre til at du faller og blir trukket med. Er det stup eller trær i nærheten kan det gi fatale konsekvenser. 


Et løssnøskred har tydelig pære eller dråpeform.


Flakskred

Flakskred er den skredtypen som oftest fører til skredulykker med mennesker involvert. For at flakskred skal dannes må det være tre ulike lag i snøen, - en glideflate, ett svakt lag og flak. I tillegg må det være noe som utløser skredet. Skredet kan gå naturlig eller det kan utløses av deg som skikjører. Et flakskred kan også fjernutløses av en skigåer eller skikjører som ikke går i det samme terrenget som der skredet går. 


I et flaksskred løsner og forsvinner minst to lag med snø nedover fjellsiden.


Leformasjoner

Når du leser skredvarselet skrives det om leformasjoner. Leformasjoner samler snø. Når vinden blåser fra vest vil former i terrenget som vender mot øst samle mest snø og danne leformasjoner. Disse er veldig skredutsatt.


Generelt er det ikke anbefalt å ferdes i leformasjoner som samler mye snø. Bruk heller avblåste rygger og andre forhøyde formasjoner i terrenget. Typiske terrengformasjoner man skal unnvike er bekkedaler og renneformasjoner.


Stort snøfall

Når det har snødd hele natten er mange veldig gira på å komme seg ut, men det er ved slike forhold man bør være ekstra forsiktig. Skredfaren øker med stort snøfall, men om det ikke er vedvarende svake lag i snødekket kan skredfaren også synke relativt raskt.


Helning

Snøskred kan utløses i terreng som er mellom cirka 30 og 45 grader. Hvis det er slakere enn 30 grader er det vanskelig for snøen å skli ut og hvis det er brattere enn 45 grader sklir snøen ned av seg selv gjennom hele vinteren. Da får det ikke lagt seg nok snø på samme sted til å danne større skred.


De fleste skredene går i fjellsider som har mellom 36 og 38 grader helling.


Her har et flakskred blitt utløst av toppturkjørernes traversering.


Himmelretninger

Hvor mye sol en fjellside får, påvirker snøen, lagdelingen og skredfaren. Dette er enda mer gjeldende lenger sør på kontinentet, som i Alpene, men det gjelder også her i Norge.


Nordvendte fjellsider er mer skredutsatte enn andre fordi mangelen på sol gjør at svake snølag ligger upåvirket over lang tid. En sørvendt fjellside får et mer homogent snødekke som generelt er mer stabilt gjennom vinteren, men på varme, solfylte dager om våren er det i disse sørvendte fjellsidene skredfaren er størst, fordi de får mye sol.


Terrengfeller

En terrengfelle er en type terreng som øker konsekvensen av et skred og områder man generelt skal unnvike når man går på topptur eller driver med frikjøring. Klassiske terrengfeller er stup, skavler, steiner, trær og skog, bekkedaler og renneformasjoner.


Mange spredte trær kan bety mye juling hvis skredet tar deg med på ufrivillig skogstur.


Skogen må være så tett at det er vanskelig å kjøre der hvis trærne skal kunne stoppe et snøskred. Hvis trærne står så spredt som på bildet vil du bare risikere å bli kastet inn i dem hvis du blir tatt av et skred.

Ingen rømningsvei.

Hvis skikjøreren på bildet løser ut et skred er det ikke mulig å unnslippe. Her er det veldig få plasser hvor han ikke er eksponert for et potentielt skred. 

Tilbake
Eksperttips
 
Løp

5 tips til utendørs intervalltrening

 
Løp
8 nyttige tips for deg som vil begynne å løpe
 
Studio
Styrketrening du kan gjøre hjemme
 
Løp
Styrketrening for løpere
 
God smak, god energi